MultiplexDX je biotechnologická diagnostická spoločnosť, ktorá vyvíja presné, špecifické, kvantifikovateľné a cenovo dostupné diagnostické testy, ktorých cieľom je poskytnúť účinnú a úspešnú liečbu rakoviny. MultiplexDX je v tejto oblasti na čele výskumu a vývoja, vyvíjajúc novú vizualizačnú technológiu, ktorá kombinuje prístupy molekulárnej biológie ako aj histopatologických metód. Táto technológia ma ambíciu prekonať obmedzenia existujúcich diagnostických a prognostických metód a prevziať vedúcu úlohu na rýchlo sa meniacom trhu biotechnológie.

Zakladatelia spoločnosti MultiplexDX, Dr. Pavol Čekan a Dr. Vladimír Wolf, majú vedecké aj komerčné skúsenosti, ktoré získali počas akademickej a profesionálnej kariéry v svetovo uznávaných centrách výskumu rakoviny a molekulárnej diagnostiky. MultiplexDX operuje z Košíc na Slovensku ako aj z amerického štátu Maryland a v súčasnosti obsluhuje prvých klientov na európskom aj americkom trhu.